Latvian Go Federation
Atklātās Rīgas Go sacensības 2012

May 17, 2012

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi
 • Spēles Go popularizēšana
 • Uzvarētāju un balvu ieguvēju noteikšana
 • Spēlētāju EGF reitingu precizēšana

2. Laiks un vieta
Sacensības notiek 2012.gada 26-27.maijā Latvijas Universitātes telpās (Raiņa bulv. 19, 3.stāvā)

3. Organizatori
Sacensības organizē Latvijas Go Federācija. Sacensību galvenais tiesnesis – Mārtiņš Līvens.

4. Reglaments
 • Sacensības atbilst B kategorijai pēc EGF reitingu sistēmas.
 • Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas ar samazinātu handikapu (MacMahon koeficents - mīnus divi), laika kontrole – 40 minūtes pamatlaiks un japāņu bojomi 20 sekundes uz gājienu (3 periodi) vai kanādiešu bojomi 20 gājieni 5 minūtēs, komi – 6,5 punkti, krāsu un handikapu nosaka programmā Opengotha, noteikumi – japāņu. Pāri tiek noteikti izmantojot programmu Opengotha.
 • Raunda sākumā tiek palaisti visi pulksteņi, pie galdiem kur ir kaut viens spēlētājs. Ja spēlētājam beidzas pamatlaiks un papildlaiks, tam tiek ieskaitīts zaudējums pēc laika, arī tajos gadījumos, kad spēlētājs nav uz vietas. Ja spēlētājs nav ieradies uz spēli, kā rezultātā zaudē to pēc laika, tiesnesis var tam piemērot soda sankcijas līdz pat izslēgšanai no sacensībām. Spēlētājs var izlaist raundu, par to brīdinot galveno tiesnesi vismaz pusstundu pirms raunda sākuma. Par izlaistu raundu sacensību dalībnieks saņem tehnisko zaudējumu. Ja desmit minūtes pēc raunda sākuma neviens no spēlētājiem nav ieradies uz spēli, tiesnesim ir tiesības abiem spēlētājiem iedot tehnisko zaudējumu vai piemērot sodu - katram spēlētājam ņemot nost no pamatlaika 5, 10 vai 15 minūtes.

5. Laika grafiks 1.diena (26.maijs) 10:00–10:30 – dalībnieku reģistrācija, tēja 10:30 – sacensību atklāšana, izloze 11:00–13:00 – 1.raunds 13:00–14:00 – 2.raunds 14:00–16:00 – pusdienu pārtraukums 16:00–18:00 – 3.raunds 18:00–18:30 – rezultātu apkopošana 2.diena (27.maijs) 09:30–10:00 – dalībnieku ierašanās, tēja 10:00–12:00 – 4.raunds 12:00–14:00 – 5.raunds 14:00–14:30 – rezultātu apkopošana 14:30 – uzvarētāju apbalvošana, sacensību slēgšana
6. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
 • Vietas tiek noteiktas pēc uzvaru skaita. EXT un EXR koeficenti tiek izmanti vietu sadalīšanai, ja uzvaru skaits ir vienlīdzīgs.
 • Uzvarētājs tiek apbalvots ar kausu, diplomu un balvu.
 • Dalībnieki, kuri sacensībās ieņēmuši vietas 2-3, tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.
 • Spēlētāji, kuri izlaiduši kaut vienu raundu nevar pretendēt uz godalgotām vietām.

7. EGF reitingu atjaunošana
Sacensību ietvaros izspēlēto spēļu rezultāti tiek nosūtīti uz EGF, kur pēc tiem tiek atjaunoti spēlētāju reitingi. Spēles, kuras rezultāts ir tehniskais zaudējums, uz EGF nosūtītas netiek.

8. Finansēšana
 • Visus organizācijas izdevumus, kas saistīti ar sacensībām sedz sacensību rīkotāji.
 • Spēlētāju izdevumi – pašu spēlētāju ziņā.

9. Pieteikšanās
Iepriekšēja piereģistrēšanās ir obligāta. Pieteikumi jāsūta elektroniskā formā uz adresi turnirs@latviango.lv. Pieteikumā jānorāda savs uzvārds, vārds, personas kods, spēles līmenis (ja ir, EGF vai KGS numurs/niks un rangs).

10. Dalības maksa
 • Latvijas iedzīvotājiem piedalīšanās sacensībās ir bez maksas.
 • Citu valstu iedzīvotājiem dalības maksa ir 10 EUR (dalības maksu var pārskaitīt uz zemāk norādīto bankas kontu, kā arī samaksāt sacensību dienā no rīta)
Bankas rekvizīti:
 Saņēmējs: Latvijas GO Federācija
 Reģ. nr.: 40008111376
 Banka: Swedbank AS
 Konts: LV79HABA0551026378812
11. Naktsmītne Rīgā
Dalībnieki, kuri nedzīvo Latvijā, par naktsmītni rūpējas paši.
Dažu viesnīcu kontaktinformācija:
 - http://www.hostels.com/riga/latvia
 - http://www.tomo.lv/
 - http://www.dodohotel.com/
 - http://hotelriga.lv/
12. Etiķete
Organizatori pievērš uzmanību stingrai Go sacensību noteikumu un etiķetes ievērošanai un, konkrēti, - sacensību norises vietā ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskus dzērienus, būt reibuma stāvoklī sacensību norises vietā. Spēlētāji, kuri pārkāpj šo noteikumu, tiks diskvalificēti bez papildus brīdinājuma.

13. Informācija par sacensībām
Šis nolikums, kā arī visa cita aktuāla informācija par sacensībām, t.sk. jaunumi un rezultāti, tiek publicēta Latvijas Go federācijas mājas lapā: http://latviango.lv/

Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.