Latvian Go Federation
2011.gada Atklātās Rīgas Go Sacensības

May 19, 2011

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi
 • Spēles Go popularizēšana
 • Spēlētāju meistarības paaugstināšana, spēlētāju reitingu precizēšana

2. Sacensību laiks un vieta
 • Finālsacensības notiek 2011.gada 28.maijā Rīgā, Latvijas Universitātes telpās (Raiņa bulv. 19)

3. Sacensību organizatori
Sacensības organizē Latvijas Go Federācija ar Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes atbalstu.
Sacensību norisi nodrošina sacensību orgkomiteja (priekšsēdētājs – Ingars Ribners) un tiesnešu padome (galvenais tiesnesis – Oksana Ščeguļnaja-Dubrovska)

4. Sacensību dalībnieki
Sacensībās var piedalīties jebkurš, kurš to vēlas, kurš veicis piereģistrēšanos pa e-pastu turnirs@latviango.lv un, ja nedzīvo vai nestrādā Latvijā, ir samaksājis dalības maksu.

5. Sacensību reglaments
 • Pieteikšanās sacensībām no 1. līdz 19.maijam
 • Ja sacensībām būs pieteikušies vairāk par 16 dalībniekiem, daļa no raundiem tiks izspēlēta neklātienē no 20. līdz 27. maijam (turpmāk šajā nolikumā - "atlases turnīrs") tā, lai 28.maijā atliktu izspēlēt ne vairāk par 5. raundiem.
  • Atlases turnīrs notiks no 20. maija līdz 27. maijam un šajā laikā katram dalībniekam būs jāizspēlē noteiktas spēles ar noteiktiem pretiniekiem;
  • Atlases turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas, laika kontrole – 30 minūtes + (bojomi) 30 sekundes uz gājienu (3 periodi), komi – 6,5 punkti, krāsas izvēle visās partijās – nigiri, noteikumi – japāņu. Pāri tiek noteikti izlozējot;
  • Atlases spēlēs ieteicams izmantot internet go serveri KGS (http://www.gokgs.com/);
  • Par katru izspēlētu atlases partiju ir jāsagatavo spēles pieraksts SGF formātā) un jānosūta uz e-pastu turnirs@latviango.lv (ja spēle notikusi KGS, jānosūta KGS spēles links)
 • Finālsacensības notiek pēc Šveices sistēmas, laika kontrole – 30 minūtes + (bojomi) 30 sekundes uz gājienu (3 periodi), komi – 6,5 punkti, krāsas izvēle visās partijās – nigiri, noteikumi – japāņu. Pāri tiek noteikti izlozējot.
 • Ja dalībnieks ir nokavējis finālsacensību partijas sākumu līdz 15 minūtēm, tad viņa pretiniekam ir tiesības izvēlēties krāsu, bet ja dalībnieks ir nokavējis vairāk par 15 minūtēm, tad viņam tiek ieskaitīts zaudējums.

6. Sacensību laika grafiks
Līdz 19.maijam (pl.12:00)	Dalībnieku pieteikšanās sacensībām
Līdz 20.maijam (pl.12:00)	Atlases turnīra spēļu saraksta un pāru noteikšana
Līdz 27.maijam (pl.12:00)	Atlases turnīra spēles
Līdz 28.maijam (pl.9:00)		Finālsacensību dalībnieku noskaidrošana un spēļu saraksta noteikšana
28.maijs					Finālsacensības (aptuvenā kārtība, tiks precizēta sacensību dienā)
		8:45–9:15		– dalībnieku reģistrācija, tēja
		9:15			– finālsacensību atklāšana, izloze
		9:30–11:00	– 1.raunds
		11:00–12:30	– 2.raunds
		12:30–14:00	– 3.raunds
		14:00–14:30	– pārtraukums, tēja
		14:30–16:00	– 4.raunds
		16:00–17:30	– 5.raunds
		17:30–18:00	– rezultātu apkopošana, tēja
		18:00		– uzvarētāju apbalvošana, sacensību slēgšana

7. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
 • Vietas tiek noteiktas pēc punktu skaita.
 • Uzvarētājs tiek apbalvots ar kausu, diplomu un balvu.
 • Dalībnieki, kuri sacensībās ieņēmuši vietas 2-3, tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.

8. Finansēšana
 • Visus organizācijas izdevumus, kas saistīti ar sacensībām sedz sacensību rīkotāji.
 • Dalības maksa par piedalīšanos sacensībās:
  • Latvijā dzīvojošajiem un/vai strādājošajiem – bez maksas;
  • Pārējiem – 15 EUR.

Bankas rekvizīti maksājumiem:
Saņēmējs: Latvijas GO Federācija;
Reģ. nr.: 40008111376;
Banka: Swedbank AS (SWIFT: HABALV22);
Konts: LV79HABA0551026378812

9. Pieteikšanās sacensībām
Iepriekšēja piereģistrēšanās ir obligāta. Pieteikumi jāsūta elektroniskā formā uz adresi turnirs@latviango.lv. Pieteikumā jānorāda savs uzvārds, vārds, personas kods (dalībniekiem no Latvijas), spēles līmenis (oficiālais EGF vai KGS rangs), KGS spēlētāja "niks" (ja ir).

10. Etiķete
Organizatori pievērš uzmanību stingrai Go sacensību noteikumu un etiķetes ievērošanai un, konkrēti, - sacensību norises vietā ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskus dzērienus, būt reibuma stāvoklī sacensību norises vietā. Spēlētāji, kuri pārkāpj šo noteikumu, tiks diskvalificēti bez papildus brīdinājuma.

11. Informācija par sacensībām
Šis nolikums, kā arī visa cita aktuāla informācija par sacensībām, t.sk. jaunumi un rezultāti, tiek publicēta Latvijas Go federācijas mājas lapā:

http://latviango.lv/

Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.


Rezultāti
Kravchenko Dmitry Ermalovich Kirill Nagla Ilmars Caics Juris Schekochihin Evgeny Livens Martins Stanislavska Karina Ratnieks Peteris Ostrovskis Arnolds Bonders Eriks Kivitis Janis Kirijaks Leonids
Kravchenko Dmitry                        
Ermalovich Kirill 1/1*
(0-1)
                     
Nagla Ilmars 3/1
(0-1)
                     
Caics Juris   3/2
(0-1)
2/3
(0-1)
                 
Schekochihin Evgeny 4/1
(0-1)
  1/3
(0-1)
                 
Livens Martins   2/2
(0-1)
  1/2
(0-1)
               
Stanislavska Karina 2/1
(0-1)
4/2
(0-1)
                   
Ratnieks Peteris     4/5
(0-1)
    3/4
(0-1)
           
Ostrovskis Arnolds             3/6
(0-1)
2/6
(0-1)
       
Bonders Eriks       4/3
(0-1)
3/3
(0-1)
  1/4
(0-1)
         
Kivitis Janis           4/4
(0-1)
    1/6
(0-1)
2/5
(0-1)
   
Kirijaks Leonids         2/4
(0-1)
    1/5
(0-1)
4/6
(0-1)
  3/5
(0-1)
 
* RoundNo/TableNo (ResultLeft-ResultUp)Iegūtās vietas
PunktiSpēlētājsVieta
4Kravchenko, Dmitry(1.vieta)
3Ermalovich, Kirill(2-3.vieta)
3Nagla, Ilmars(2-3.vieta)
2Caics, Juris
2Schekochihin, Evgeny
2Livens, Martins
2Stanislavska, Karina
2Ratnieks, Peteris
2Ostrovskis, Arnolds
1Bonders, Eriks
1Kivitis, Janis
0Kirijaks, Leonids