Latvian Go Federation
Gosente ziemas turnīrs 2012

Dec 14, 2012


NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi

Spēles Go popularizēšana Latvijā
Uzvarētāju un balvu ieguvēju noteikšana
Spēlētāju EGF reitingu precizēšana.

2. Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek 2012.gada 22.decembrī Latvijas Universitātes telpās (Rīga, Raiņa 19)

Sacensību laika grafiks:

10:00–10:20         – dalībnieku ierašanās, reģistrācija
10:20                  – finālsacensību atklāšana, izloze
10:30–12:30         – 1.raunds
12:30–14:30         – 2.raunds
14:30–16:30         – 3.raunds
16:30–17:00         – rezultātu apkopošana, uzvarētāju apbalvošana

3. Sacensību organizatori

Sacensības organizē Rīgas Go klubs „Gosente”. Sacensību galvenais tiesnesis – Mārtiņš Līvens.

4. Sacensību reglaments

Sacensības atbilst B kategorijai pēc EGF noteikumiem par turnīru klasifikāciju ;
Sacensības notiek pēc MakMagon sistēmas. Vietas tiek noteiktas pēc MakMagon, SOS un SOSOS koeficentiem;
Laika kontrole – Fišera laiks 30 min. + 15 s. par gājienu;
Raundu skaits: 3;
Komi – 6,5 punkti;
Noteikumi – japāņu;
Pāri un krāsa tiek pēc Makmagon programmā Opengotha;
Ja dalībnieks ir nokavējis sacensību partijas sākumu līdz 15 minūtēm, tad viņa pretiniekam - ir tiesības izvēlēties krāsu, bet ja dalībnieks ir nokavējis vairāk par 15 minūtēm, tad viņam tiek ieskaitīts zaudējums.

6. Finansēšana

Visus organizācijas izdevumus, kas saistīti ar sacensībām sedz sacensību rīkotāji.
Spēlētāju izdevumi – pašu spēlētāju ziņā.

7. Pieteikšanās sacensībām

Iepriekšēja piereģistrēšanās ir obligāta. Pieteikums jānosūta pa e-pastu. Pieteikumā jānorāda savs uzvārds, vārds, un spēles līmenis (ja ir, EGF vai KGS rangs).

8. Dalības maksa

Piedalīšanās sacensībās ir bez maksas.

9. Etiķete

Organizatori pievērš uzmanību stingrai Go sacensību noteikumu un etiķetes ievērošanai un, konkrēti, - sacensību norises vietā ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskus dzērienus, būt reibuma stāvoklī sacensību norises vietā. Spēlētāji, kuri pārkāpj šo noteikumu, tiks diskvalificēti bez papildus brīdinājuma.


Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.