Latvian Go Federation
Atklātās Rīgas Go sacensības 2013

May 4, 2013

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi
 • Spēles Go popularizēšana
 • Uzvarētāju un balvu ieguvēju noteikšana
 • Spēlētāju EGF reitingu precizēšana

2. Laiks un vieta
Sacensības notiek 2013.gada 4-5.maijā Latvijas Universitātes telpās (Raiņa bulv. 19, 3.stāvā)

3. Organizatori
Sacensības organizē Latvijas Go Federācija. Sacensību galvenais tiesnesis – Mārtiņš Līvens.

4. Reglaments
 • Sacensības atbilst A kategorijai pēc EGF reitingu sistēmas ( http://www.europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php ).
 • Sacensības notiek pēc MakMagon bez handikapa augšējā grupā, ar samazinātu handikapu (MacMahon koeficents - mīnus viens) apakšējā grupā, laika kontrole – 45 minūtes pamatlaiks un 20 sekundes par gājienu (Fišera laiks), komi – 6,5 punkti, krāsu un handikapu nosaka programmā Opengotha, noteikumi – japāņu. Pāri tiek noteikti izmantojot programmu Opengotha.
 • Raunda sākumā tiek palaisti visi pulksteņi, pie galdiem kur ir kaut viens spēlētājs. Ja spēlētājam beidzas pamatlaiks un papildlaiks, tam tiek ieskaitīts zaudējums pēc laika, arī tajos gadījumos, kad spēlētājs nav uz vietas. Ja spēlētājs nav ieradies uz spēli, kā rezultātā zaudē to pēc laika, tiesnesis var tam piemērot soda sankcijas līdz pat izslēgšanai no sacensībām. Spēlētājs var izlaist raundu, par to brīdinot galveno tiesnesi vismaz pusstundu pirms raunda sākuma. Par izlaistu raundu sacensību dalībnieks saņem tehnisko zaudējumu. Ja desmit minūtes pēc raunda sākuma neviens no spēlētājiem nav ieradies uz spēli, tiesnesim ir tiesības abiem spēlētājiem iedot tehnisko zaudējumu vai piemērot sodu - katram spēlētājam ņemot nost no pamatlaika no 5 līdz 20 minūtēm.

5. Laika grafiks
1.diena (4.maijs)
  10:00–10:30    – dalībnieku reģistrācija, tēja
  10:30          – sacensību atklāšana, izloze
  11:00–14:00    – 1.raunds
  14:00–15:00    – pārtraukums
  15:00–18:00    – 2.raunds
2.diena (5.maijs)
  09:30–10:00    – dalībnieku ierašanās, tēja
  10:00–13:00    – 3.raunds
  13:00–14:00    – pusdienas pārtraukums
  14:00–17:00    – 4.raunds
  17:20          – uzvarētāju apbalvošana, sacensību slēgšana

6. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
 • Vietas tiek noteiktas pēc makmagon koeficenta, ja vienādi pēc SOS un SOSOS.
 • Dalībnieki, kuri sacensībās ieņēmuši vietas 1-3, tiek apbalvoti ar diplomiem.
 • Spēlētāji, kuri izlaiduši kaut vienu raundu nevar pretendēt uz godalgotām vietām.

7. EGF reitingu atjaunošana
Sacensību ietvaros izspēlēto spēļu rezultāti tiek nosūtīti uz EGF, kur pēc tiem tiek atjaunoti spēlētāju reitingi. Spēles, kuras rezultāts ir tehniskais zaudējums, uz EGF nosūtītas netiek.

8. Finansēšana
 • Visus organizācijas izdevumus, kas saistīti ar sacensībām sedz sacensību rīkotāji.
 • Spēlētāju izdevumi – pašu spēlētāju ziņā.

9. Pieteikšanās
Iepriekšēja piereģistrēšanās ir obligāta. Pieteikumi jāsūta elektroniskā formā uz adresi turnirs@latviango.lv. Pieteikumā jānorāda savs uzvārds, vārds, spēles līmenis (ja ir, EGF vai KGS numurs/niks un rangs).

10. Dalības maksa
 • Latvijas iedzīvotājiem piedalīšanās sacensībās ir bez maksas.
 • Citu valstu iedzīvotājiem dalības maksa ir 10 EUR (dalības maksu var samaksāt sacensību dienā no rīta)
11. Naktsmītne Rīgā
Dalībnieki, kuri nedzīvo Latvijā, par naktsmītni rūpējas paši.
Dažu viesnīcu kontaktinformācija:
 - http://www.hostels.com/riga/latvia
 - http://www.tomo.lv/
 - http://www.dodohotel.com/
 - http://hotelriga.lv/
12. Etiķete
Organizatori pievērš uzmanību stingrai Go sacensību noteikumu un etiķetes ievērošanai un, konkrēti, - sacensību norises vietā ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskus dzērienus, būt reibuma stāvoklī sacensību norises vietā. Spēlētāji, kuri pārkāpj šo noteikumu, tiks diskvalificēti bez papildus brīdinājuma.

13. Informācija par sacensībām
Šis nolikums, kā arī visa cita aktuāla informācija par sacensībām, t.sk. jaunumi un rezultāti, tiek publicēta Latvijas Go federācijas mājas lapā: http://latviango.lv/

Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.