Latvian Go Federation
Latvijas GO Čempionāts 2014

Mar 24, 2014

2014.gada Latvijas Go čempionāts

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi

 • Spēles Go popularizēšana

 • Uzvarētāju un balvu ieguvēju noteikšana

 • Spēlētāju EGF reitingu precizēšana


2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2014.gada 31.maijā tējnīcas KAMA telpās (Jēkaba ielā 26/28)


3. Organizatori

Sacensības organizē Latvijas Go Federācija. Sacensību galvenais tiesnesis – Karīna Staņislavska.


4. Reglaments

 • Sacensības atbilst B kategorijai pēc EGF reitingu sistēmas ( http://www.europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php ).

 • Sacensības notiek pēc MakMagon samazinātu handikapu (MakMagon koeficents - mīnus viens) apakšējā grupā, laika kontrole – 30 minūtes pamatlaiks un 10 sekundes par gājienu (Fišera laiks), komi – 6,5 punkti, krāsu un handikapu nosaka programmā Opengotha, noteikumi – japāņu. Pāri tiek noteikti izmantojot programmu Opengotha.

 • Raunda sākumā tiek palaisti visi pulksteņi, pie galdiem kur ir kaut viens spēlētājs. Ja spēlētājam beidzas pamatlaiks un papildlaiks, tam tiek ieskaitīts zaudējums pēc laika, arī tajos gadījumos, kad spēlētājs nav uz vietas. Ja spēlētājs nav ieradies uz spēli, kā rezultātā zaudē to pēc laika, tiesnesis var tam piemērot soda sankcijas līdz pat izslēgšanai no sacensībām. Spēlētājs var izlaist raundu, par to brīdinot galveno tiesnesi vismaz pusstundu pirms raunda sākuma. Par izlaistu raundu sacensību dalībnieks saņem tehnisko zaudējumu. Ja desmit minūtes pēc raunda sākuma neviens no spēlētājiem nav ieradies uz spēli, tiesnesim ir tiesības abiem spēlētājiem iedot tehnisko zaudējumu vai piemērot sodu - katram spēlētājam ņemot nost no pamatlaika no 5 līdz 20 minūtēm.


5. Laika grafiks

10:00–10:30 dalībnieku reģistrācija
10:30-10:45 sacensību atklāšana, izloze
10:45–12:30 1. raunds
12:30–12:45 pārtraukums 15 min
12:45–14:30 2. raunds
14:30–15:15 pārtraukums 45 min
15:15–17:00 3. raunds
17:00–17:15 pārtraukums 15 min
17:15–17:30 apbalvošana

6. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

 • Vietas tiek noteiktas pēc makmagon koeficenta, ja vienādi pēc SOS un SOSOS.

 • Dalībnieki, kuri sacensībās ieņēmuši pirmās trīs vietas, tiek apbalvoti ar diplomiem.

 • Spēlētāji, kuri izlaiduši kaut vienu raundu nevar pretendēt uz godalgotām vietām.
7. EGF reitingu atjaunošana

Sacensību ietvaros izspēlēto spēļu rezultāti tiek nosūtīti uz EGF, kur pēc tiem tiek atjaunoti spēlētāju reitingi. Spēles, kuras rezultāts ir tehniskais zaudējums, uz EGF nosūtītas netiek.


8. Finansēšana

 • Visus organizācijas izdevumus, kas saistīti ar sacensībām, sedz sacensību rīkotāji.

 • Sacensību dalībnieku un to līdzjutēji var pieteikties uz pusdienām garajā pārtraukumā turpat turnīra telpās, par to informējot sacensību  rīkotājus pirms turnīra sākuma.


9. Pieteikšanās

Iepriekšēja piereģistrēšanās ir obligāta līdz . Pieteikums jānosūta elektroniskā formā uz adresi turnirs@latviango.lv. Pieteikumā jānorāda uzvārds, vārds, spēles līmenis (ja ir, EGF vai KGS numurs/niks un rangs).


10. Dalība

Turnīrā drīkst piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājis. Dalības maksas nav.


11. Etiķete

Organizatori pievērš uzmanību stingrai Go sacensību noteikumu un etiķetes ievērošanai un, konkrēti, - sacensību norises vietā ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskus dzērienus, būt reibuma stāvoklī sacensību norises vietā. Spēlētāji, kuri pārkāpj šo noteikumu, tiks diskvalificēti bez papildus brīdinājuma.


12. Informācija par sacensībām

Šis nolikums, kā arī visa cita aktuāla informācija par sacensībām, t.sk. jaunumi un rezultāti, tiek publicēta Latvijas Go federācijas mājas lapā: http://latviango.lv/


Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.